Pilot Uddannelsen


Uddannelsen i paragliding er inddelt i 5 Parapro trin. Som du kan se herunder, skal du være Parapro 3, for at være færdig uddannet pilot. uddannelsen indeholder både teori og praktisk undervisning.

  • Parapro 1: Nybegynder
  • Parapro 2: Elev
  • Parapro 3: Pilot
  • Parapro 4: Termikpilot
  • Parapro 5: Konkurrencepilot

For at opnå Parapro 2, kræves en bestået teoriprøve til det pågældende trin. Derudover skal du rent praktisk kunne mestre de allermest basale flyveøvelser. Yderligere kræves der minimum 10 flyvetimer.

Teoriundervisning

Der bliver som regel afholdt teoriundervisning to gange om året. Teoriundervisningen afholdes over 4 aftner og afsluttes med en teoriprøve. Du vil blive undervist i følgende fag: meteorologi, aerodynamik, love og regler samt førstehjælp.

Praktisksundervisning

Når vejret egner sig til skoling, vil en af klubbens instruktører sende en sms herom. Det eneste du skal gøre er at give besked hvis du kommer.

Den første praktiske øvelse du skal lære er, at balancere med skærmen over hovedet mens du står på jorden. Øvelsen er grundlaget for at man kan styre skærmen i luften. Når du kan håndtere balanceringen på sikker vis, er du klar til at lave de første korte nedflyvninger fra en skrænt eller bakke. Ved nedflyvningerne træner du primært starter og landinger. Nedflyvningerne bliver efterhånden længere og længere, og når instruktøren mener at du er klar, skulle du gerne blive hængene i luften. Skolingsforløbets længde kan variere meget. For at optimere sikkerheden og opnå de bedste resultater, er det dog vigtigt, at du i elevtiden forsøger at deltage så meget som muligt i skolingen. Klubben forventer, at du gennemfører skolingsforløbet i løbet af 2 år.

PG-Nord har en lang række energiske og erfarne instruktører der på en sikker og forsvarlig måde vil kunne give dig de nødvendige erfaringer og kundskaber.

For at opnå Parapro 3, kræves en bestået teoriprøve til det pågældende trin. Derudover skal du rent praktisk kunne mestre alle grundlæggende praktiske flyveøvelser. Yderligere kræves der minimum 20 flyvetimer.


Published on November 27, 2020 by PG Nord