Om klubben


Arne Staun Sørensen - Bestyrelsesformand

Med ca. 50 medlemmer er PGNord en af de største paragliderklubber i Danmark. Mange yder i dag en stor indsats i klubben og vi tror det er en af grundene til at vi har oplevet massiv medlemsfremgang i de senere år.

Vi har i PGNord valgt at fordele de forskellige opgaver på så mange skuldre som muligt. Det er stærkt medvirkende til et godt miljø i klubben.

Ud over flyvningen lægger vi vægt på et godt klubmiljø

Aktiviteter i klubben

Lige så snart vinden er til flyvning er der næsten altid nogen på skrænterne for at flyve. Er der for lidt vind tager vi ofte til vores optræksbane i Skivum.

Der arrangeres ca. 2 klubture om året til bjergområder.

I den mørke tid hvor vi ikke kan flyve så længe bliver der normalt arrangeret foredrag, grejaftener mv. Noget der altid foregår i en hyggelig atmosfære og hvor klubben som regel giver en øl eller vand.

Udviklingen i den nærmeste fremtid

Den primære flyvning vi fortsat vil dyrke mest i klubben er skræntflyvningen. Nordjylland er og bliver et af de bedste områder i nordeuropa til skræntflyvning

De termikinteresserede piloter vil prøve at sætte lidt mere fokus på optræk med line fra banen i Skivum. Der er allerede fløjet gode distanceture derfra.

Enkelte piloter har vist en spirende interesse for konkurrenceflyvning. Så det er muligt at vi i fremtiden vil se flere piloter fra PGNord deltage i lokale og internationale konkurrencer.

Klubbens Historie

Mads Syndergaard - Para-Guru

I begyndelsen var kun mørket, men Gud sagde: Lad der blive lys! - og se, der blev lys.

Helt sådan gik det ikke for sig, da paragliding kom til Nordjylland, men for mange af os der var med dengang og stadig hænger ved, var det omtrent en ligeså stor begivenhed.

Begyndelsen

I midten af firserne havde især franskmænd og schweizere for alvor kastet sig over den nye sport parapentisme eller voler en parapente. Sporten fik først tag i de etablerede alpinister, og de var dengang som nu en internationalt orienteret flok. Det betød, at sporten ret hurtigt vandrede til Norge, hvor en gruppe pionerer gik igang med at sprede det glade budskab.

De fik ret hurtigt skabt interessen hos et par ligesindede fra Nordjylland, nemlig Jens Munk og Jes Jørgensen, der begge sidenhen var stærkt involverede i udbredelsen af alpinsport herhjemme, Jens indenfor klatring og bjergbestigning, Jes som den der vel til dato har uddannet flest nye paragliderpiloter.

["Løkken invitational - 1999"]

Undfangelsen

Ca. 2 1/2 år senere, i 1992 var der kommet så mange nye disciple til, at det blev besluttet at starte en klub i Nordjylland. Den stiftende generalforsamling holdt vi en hverdagsaften på Cafe RendezVous, oppe på førstesalen, og klubben kom til at hedde Paragliding Nord, eller PG Nord. Ordstyrer den aften var forøvrigt Scott Torkelsen, som nu også er bestyrelsesmedlem i Dansk Drageflyver Union.

To af klubbens stiftere havde bygget et spil og skaffet en optræksbane, og på generalforsamlingen besluttede klubben at købe spillet af de to, og overtage driften af spil og optræksbane. Det oprindelige spil blev siden hen basis for en noget mere avanceret og velfungerende konstruktion, også bygger af klubbens egne medlemmer.

["Morten Schubert - medstifter"]